ĽAHKÉ ELEKTRICKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ (2-3.5 T) NA TRHU

Počet dostupných ľahkých úžitkových vozidiel na trhu v kategórii 2-3,5 tony je zatiaľ síce limitovaný, ale pomaly rastie. Keďže našou prácou je poznať tento trh, väčšinu týchto vozidiel sme otestovali a poznáme ich silné a slabé stránky. Ak vám niektoré odporučíme, bude to preto, že najlepšie spĺňa vaše požiadavky pre konkrétne trasy, alebo relevantné prevádzkové potreby.