Čo je to eFLEET poradenstvo?

Spoločnosti s flotilou vozidiel potrebujú pri zmene na elektrické vozidlá plán, ktorý zahrnie všetky potrebné faktory, vyškolí tím a zabezpečí maximum benefitov, ktoré elektrické vozidlá ponúkajú. V spolupráci s vami vytvoríme podrobnú analýzu vašej prevádzky, flotily, trás a ďalších faktorov, a poskytneme vám komplexný plán na plynulé nasadenie elektrických vozidiel prispôsobený vašim potrebám.

Začnime hneď teraz!

  KONTAKTUJTE NÁS

vans

VÁŠ PLÁN PRECHODU NA ELEKTROMOBILY

Váš plán prechodu na elektromobily bude pozostávať z detailnej analýzy vašej prevádzky, odporúčaní pri prechode na elektrické vozidlá a analýzy úspešnosti procesu pre vašu spoločnosť. Tu je príklad toho, čo môžete očakávať:

Prvý krok pri plánovaní prechodu na elektrické vozidlá je porozumieť vašej prevádzke, zámerom a cieľom. Pre lepšie pochopenie relevantných častí vášho bzinisu uskutočníme prevádzkový audit, analýzu trás a rozhovory s kľúčovými pracovníkmi a dodávateľmi. Našim cieľom v tomto kroku je pochopiť fungovanie vašej flotily vozidiel, trasy, potreby a ciele.

Voltia route analysis

(kliknutím na obrázok ho zväčšíte)

Na základe tohto prieskumu určíme, ako najlepšie včleniť elektrické vozidlá do vašej prevádzky. Pre ktoré trasy by boli najvhodnejšie? Ktoré ciele tým vieme najrýchlejšie splniť?

(kliknutím na obrázky ich zväčšíte)

Poskytneme niekoľkoročný plán založený na faktoch a údajoch, pre zmenu každého vozidla z vašej flotily na najvhodnejšie elektrické, bez narušenia plynulosti vašej prevádzky a služieb zákazníkom.

Cieľom je poskytnúť vašej spoločnosti plynulý, úspešný a zároveň cenovo dostupný prechod na elektrické vozidlá. Pred samotnou implementáciou vytvoríme úplnú finančnú analýzu, a napriek počiatočným nákladom budete príjemne prekvapení ako po čase ušetríte.   

(kliknutím na obrázky ich zväčšíte)

Prečo prejsť na elektrické vozidlá?

Zarobte viac

Zarobte viac

Vďaka výhodám, ktoré elektrické vozidlá poskytujú (parkovanie zdarma, osobitný prístup), dostupnosti k zákazníkom v stále rastúcom počte nízko-emisných zón (už 200+ v Európe!) a pôsobením na stále viac ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov, vám prechod na elektrické vozidlá pomôže udržať a zvýšiť svoj podiel na trhu a zaujať novú generáciu zákazníkov.

Znížte náklady a ušetrite

Znížte náklady a ušetrite

Vďaka ich nízkej kazovosti a takmer nulovým nárokom na údržbu vám elektrické vozidlá výrazne pomôžu znížiť náklady vášho vozového parku a zredukovať odstávky vozidiel.

Splňte CSR ciele

Splňte CSR ciele

Elektrické vozidlá nevylučujú emisie a sú efektívnym nástrojom pre dosiahnutie CSR cieľov vašej spoločnosti a vašich klientov. Prechod na elektrické vozidlá vám poskytne silný marketingový nástroj, ktorý vám pomôže osloviť nových klientov a posilniť pozíciu a viditeľnosť vašej firmy na trhu.

Odstráňte emisie z doručovania

Odstráňte emisie z doručovania

Vozidlo Voltia za svoj život typicky ušetrí 17kg prachových častíc PM10, 20kg HC, 31kg Nox, 320kg CO a zabráni vylúčeniu 60 ton CO2 do nášho ovzdušia.

Investujte teraz do technológie budúcnosti

Investujte teraz do technológie budúcnosti

Podiel elektrických vozidiel na trhu rastie, aj vďaka emisným limitom, rozvoju technológií a znižovaniu nákladov. Stále viac a viac ľudí a firiem prechádza na elektrické vozidlá. Ak investujete do tejto zmeny teraz, získate náskok pred konkurenciou a uľahčíte si proces zmeny.

Prečo si vybrať nás?

Prečo si vybrať nás?

Sme špecialisti v pomoci firmám s flotilou ľahkých úžitkových vozidiel pri prechode na vozidlá elektrické. Máme 7 rokov jedinečných skúseností so správou vozových parkov, logistikou a elektrickými vozidlami. Pre vašu spoločnosť vyvinieme vlastný plán na plynulý prechod a pomôžeme vám ho implementovať. Sme nadšenci v obore a urobíme všetko pre váš úspech.